Ocieplamy strop piwnicy 
2007-01-19

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani informacją na temat wykonania docieplenia stropu piwnicy prosimy o kontakt telefoniczny na nr 012 294 27 75 lub o zarejestrowanie sie na naszej stronie internetowej (kliknij tutaj) a nasz konsultant skontaktuje sie z Państwem

 

 

Planując kompleksową termomodernizację budynku, pamiętać musimy nie tylko o solidnym ociepleniu ścian zewnętrznych czy dachu. Równie ważnym elementem jest poprawa parametrów cieplnych stropów piwnic, zwłaszcza w wielorodzinnym budownictwie sprzed 1990r.

Ze względu na ograniczenia w dostępie do izolowanych powierzchni prace termomodernizacyjne w piwnicach mogą być bardzo uciążliwe i zakończyć się niedokładnym wykonaniem izolacji. Do takich właśnie „zadań specjalnych” stworzony został nowy system Termogran firmy Rockwool. Izolacja cieplna wykonywana jest bezpośrednio na budowie metodą natrysku pneumatycznego na mokro za pomocą specjalnych agregatów natryskowych. Przed wykonaniem natrysku podłoże musi być zagruntowane środkiem gruntującym Kemagrunt 1H.

Natrysk umożliwia uzyskanie izolacji termicznej maksymalnie do grubości 10cm. Bezpośrednio po wykonaniu tynku izolacyjnego powierzchnię naniesionej warstwy można wygładzić za pomocą pacy lub wałka. Po związaniu i stwardnieniu zaprawy uzyskuje się tynk o porowatej powierzchni i fakturze baranka.


ELEMENTY SYSTEMU


Materiał izolacyjny
Zaprawa izolacyjna Termogran to jasnoszara, sypka, włóknista mieszanka włókien wełny mineralnej, cementowego spoiwa oraz dodatków modyfikujących. W momencie natryskiwania zaprawa Termogran mieszana jest z wodą zarobową, a następnie nanoszona za pomocą specjalnych agregatów pompowo-natryskowych do natrysku mokrego.


Materiał gruntujący
Materiałem wymaganym przy wykonywaniu warstwy izolacyjnej jest środek gruntujący Kemagrunt 1H. Jest to biała, rzadka i nieprzezroczysta ciecz, bez rozwarstwień osadu i zanieczyszczeń. Środek gruntujący wyrównuje i zwiększa przyczepność pomiędzy podłożem a nakładaną warstwą materiału Termogran.


Wykonanie ocieplenia
Izolacje cieplne na stropach piwnic z zastosowaniem masy natryskowej Termogran powinny być wykonywane wyłącznie przez firmy przeszkolone, posiadające licencję wydana przez producenta lub dystrybutora reprezentującego produkt na terenie Polski. Firmy powinny być poinstruowane w zakresie warunków i technologii wykonywania termomodernizacji stropów piwnic oraz posiadać specjalistyczny sprzęt do wykonywania izolacji metodą natrysku.


Dobór urządzeń i sprzętu montażowego
Do wykonywania warstwy izolacyjnej należy stosować specjalistyczne urządzenia natryskowe wskazane przez producenta oraz dystrybutora materiału. Urządzenia powinny spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań bezpieczeństwa dla maszyn i elementów (Dz. U. Nr 91 z 2003 r., poz. 858). Stosowanie i konserwacja urządzeń powinny być zgodne z instrukcją producenta.


Warunki stosowania
Przed użyciem należy wymieszać środek gruntujący Kemagrunt 1H do jednolitej konsystencji. Nanosimy go jedynie na nośne, suche oraz oczyszczone podłoże stropu. Zaprawę w postaci wilgotnej mieszanki nanosimy metodą „mokre na mokre” przy użyciu agregatu natryskowego. Grubość jednorazowo naniesionej na strop warstwy zaprawy Termogran nie może być większa niż 8 cm. Przy nakładaniu materiału w dwóch warstwach grubość łączna nie powinna być większa niż 10 cm. Nanoszenie drugiej warstwy powinno odbyć się nie wcześniej niż po 12 h, nie później jednak niż po 48 h. W trakcie wykonywania prac temperatura otoczenia i podłoża nie powinna być niższa niż +5 st C. Produktu nie należy używać po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.


Termogran – etapy wykonywania prac

 

Krok 1:
zabezpieczenie istniejących instalacji c.o. i c.w. oraz wszystkich innych elementów instalacji, tak aby ich nie uszkodzić ani zabrudzić; elementy, które narażone są na zabrudzenia, owijamy folią stretch i sklejamy papierową taśmą klejącą.Krok 2:
przygotowanie podłoża – usunięcie starych powłok malarskich; powłoki wapienne i kredowe należy usunąć szpachelką malarską, natomiast powłoki emulsyjne należy usunąć za pomocą szczotki drucianej,
w przypadku wystąpienia tłustych plam, zabrudzeń oraz zagrzybień miejsca te należy zmyć ciepłą wodą pod ciśnieniem.


Krok 3:
zagruntowanie podłoża środkiem gruntującym Kemagrunt 1H – środek gruntujący należy nanosić metodą natryskową przy użyciu urządzenia rozpylającego lub przy użyciu wałka lub pędzla.Krok 4:
nałożenie warstwy masy Termogran na świeżo zagruntowane podłoże metodą „mokre na mokre”.Krok 5:
wyrównanie powierzchni nałożonej warstwy za pomocą pacy stalowej i wałka gumowego.Krok 6:
kontrola grubości izolacji.


Krok 7:
prace porządkowe – usunięcie resztek materiału oraz wykonanych zabezpieczeń instalacji itp.


Wymogi i przepisy BHP podczas prowadzenia prac
W trakcie prowadzenia prac należy stosować ogólne zasady higieny pracy. Tam, gdzie istnieje możliwość uwalniania się włókien, należy możliwie ograniczyć zabrudzenie miejsca pracy. Uzyskać to można przez stosowanie technologii i urządzeń: ograniczających pylenie, stosowanie elementów prefabrykowanych, ostrożne obchodzenie się z produktem i odpadami, regularne czyszczenie miejsca pracy, stosowanie urządzeń odpylających lub odpowiedniej wentylacji ogólnej pomieszczeń lub miejscowej przy stanowisku pracy.


Należy przestrzegać zasad higieny pracy, a w szczególności: używać luźnego kombinezonu roboczego i stosować rękawice robocze oraz kremy ochronne, jeśli skóra jest wrażliwa, stosować kremy ochronne, jeśli skóra jest wrażliwa, przy silnym zapyleniu należy stosować okulary ochronne, maski  ochronne z filtrem P1, na życzenie pracownika należy udostępnić maski z filtrem FFP1, po zakończeniu prac należy usunąć pył przez zmycie go letnią wodą, podczas stosowania preparatu gruntującego Kemagrunt 1H nie można jeść, pić ani palić papierosów.


Eksploatacja warstwy termoizolacji:
Warstwa izolacji nie wymaga okresowej konserwacji. Na powierzchnię wykonanej warstwy można nanosić zalecane przez producenta materiały zwiększające odporność mechaniczną lub paroprzepuszczalne farby mineralne do stosowania wewnątrz pomieszczeń.Dziękujemy firmie:

 

 

za udostępnione materiałyLogin:
Hasło:
[przypomnienie]

INFOLINIA: 12 294-27-75

Wszelkie Prawa Zastrzeżone ® Liczba odwiedzin: 98237