Ocena oraz wzmocnienie warstwy fakturowej Wielkiej Płyty 
2009-01-28

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani informacją na temat cen i wykonania docieplenia stropodachu prosimy o kontakt telefoniczny na nr 012 294 27 75 lub o zarejestrowanie sie na naszej stronie internetowej (kliknij tutaj) a nasz konsultant skontaktuje sie z Państwem.


DLACZEGO MÓWIMY O WZMACNIANIU WIELKIEJ PŁYTY?


W latach osiemdziesiątych 97% całego budownictwa było realizowane metodami uprzemysłowionymi, w tym metoda wielkiej płyty stanowiła 84 %. Z szacunkowych danych wynika, że w Polsce powstało około 3 miliony mieszkań wzniesionych w tej technologii. Widoki takie jak na zdjęciach towarzyszą nam niemal w każdym mieście i miasteczku
Niestety były to jednocześnie lata „dominacji ilości nad jakością”.


 KONSTRUKCJA ŚCIAN:
Ściany w budynkach wielkopłytowych są wykonane jako trójwarstwowe.
Warstwa fakturowa jest to płyta betonowa gr. 5-8cm
Warstwa izolacji termicznej : w zależności od technologii, styropian lub wełna gr.6-8cm
Warstwa konstrukcyjna : płyta betonowa gr.8-18cm
Wszystkie te warstwy połączone są wieszakami wykonanymi z prętów
średnicy 6 lub 8 mm.
Najbardziej na korozję narażone są warstwy fakturowe oraz wieszaki.
Przyczyny korozji oraz uszkodzeń są następstwem wielu rzeczy np.:
• Błędy projektowe
• Okresowe niedobory materiałów podczas wznoszenia skutkowały wbudowaniem materiałów niespełniających wymagań np. wieszaki ze stali czarnej zamiast nierdzewnej, pręty nie odpowiednich średnic, beton nie odpowiedniej klasy.
• Błędy montażowe
• Nie odpowiednie użytkowanie co skutkuje przyspieszoną korozją (np. wieszaków w wyniku pęknięć elewacji, nieszczelnych obróbek itp.)

O tym w jakim stanie jest wielka płyta w naszym kraju pisze ITB w oparciu o badania jakie prowadziło przez wiele lat w instrukcji nr 360/99 „Badania i ocena betonowych płyt warstwowych w budynkach mieszkalnych”.


DLACZEGO NALEŻY ZAINTERESOWAĆ SIĘ STANEM WIELKIEJ PŁYTY:
Prawo budowlane taki obowiązek narzuca na właścicieli lub zarządców o czym czytamy w artykułach:


art.5.2 Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać go w należytym stanie technicznym……


art.61 Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5.2
          Waga pojedynczej płyty szczytowej dochodzi nawet do 5,4*2,9*0,06*2500=2349kg. – w przypadku, gdy wieszaki są skorodowane a my jeszcze dodatkowo je dociążymy warstwą izolacji i nowego tynku może to doprowadzić do katastrofy.
Nałożenie warstwy ocieplenia na płyty uszkodzone może doprowadzić do pęknięć nowej warstwy elewacji, dodatkowych przemieszczeń już uszkodzonych płyt, wybrzuszeń, odspojeń tynku  co w konsekwencji narazi nas  wykonanie ekspertyzy oraz przyspieszony remont. W takim przypadku koszty te wzrosną o dodatkowe ustawienie rusztowań, odkrywki które będą wykonywane poprzez nowo założone ocieplenie oraz koszty wzmocnienia, uzupełnienia elewacji oraz malowania.
        Wady oraz uszkodzenia ścian nie zawsze są widoczne na zewnątrz i dopiero ekspertyza może je wykluczyć lub potwierdzić (instrukcja 360/99)
Po wykonaniu elewacji ocena stanu technicznego będzie bardzo utrudniona.


SPOSÓB WZMACNIANIA WARSTWY FAKTUROWEJ
Firma KOELNER S.A. opracowała system COPY-ECO stosowany do wzmacniania warstwy fakturowej wielkiej płyty.
Założeniem systemu jest odtworzenie istniejących wieszaków poprzez zastosowanie dodatkowych kotew ze stali nierdzewnej wklejanych za pomocą żywicy epoksydowo-akrylowej EPAR.
 


Zalety systemu:
• Poprzez odpowiednie zamocowanie kotwa nie musi być zbyt duża (stosujemy M12)
• Zastosowanie kotwy wklejanej a nie mechanicznej eliminuje powstanie dodatkowych niebezpiecznych naprężeń w słabym podłożu
• Zastosowanie tych kotew pozwala nam pominąć udział wieszaków
• Kotwy poza przeniesieniem obciążenia warstwy fakturowej, istniejącego ocieplenia ,przenoszą również siły parcia i ssania wiatru oraz nowych warstw takich jak: ocieplenie wełną gr.12cm, oraz tynkiem.
• Sposób montażu wzmocnień pozwoli wykonać go pracownikom wykonującym ocieplenie, dzięki czemu można odpowiedni zorganizować czas pracy.
• Montaż nie wymaga specjalistycznego sprzętu oraz użycia wody podczas wierceń.
• Koszt łącznika jest najistotniejszym elementem determinującym końcową kwotę nakładów inwestycyjnych ponoszonych przez administratora budynku w procesie wzmacniania budynków z wielkiej płyty. Zastosowanie w systemie COPY-ECO standardowych kotew firmy KOELNER pozwoliło zminimalizować ten koszt w stosunku do specjalistycznych kotew mechanicznych o 50% a przypadku specjalnych kotew chemicznych nawet o 100%. W połączeniu z najkrótszym czasem potrzebnym na wykonanie wzmocnienia pozwala na określenie COPY-ECO jako najbardziej ekonomicznego systemu na rynku polskim.
• System COPY-ECO posiada aprobatę techniczną ITB AT-15-6857/2005.
Dziękujemy firmie:

 

 

 

za udostępnienie materiałów.
Login:
Hasło:
[przypomnienie]

INFOLINIA: 12 294-27-75

Wszelkie Prawa Zastrzeżone ® Liczba odwiedzin: 104150