Etykieta energetyczna budynku – nowe przepisy… 
2006-06-19

       


1. Etykieta energetyczna budynku – nowe przepisy

     Trwają prace przygotowawcze do wprowadzenia w Polsce systemu oceny energetycznej budynków. Ocena energetyczna i świadectwa energetyczne budynków są wprowadzane we wszystkich krajach Unii Europejskiej zgodnie z Dyrektywą nr 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Unii z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.
Dyrektywa ta ma na celu obniżenie zużycia energii związanego z użytkowaniem budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Jej główne postanowienia dotyczą wprowadzenia obowiązującego standardu energetycznego budynków , wprowadzenie systemu ocen energetycznych oraz systemu kontroli źródeł ciepła (kotłowni) i instalacji klimatyzacyjnych.
Największe praktyczne skutki będzie miało wprowadzenie systemu ocen energetycznych i świadectw energetycznych dla budynków. Z punktu widzenia inwestora energochłonność budynku jest jedną z najważniejszych informacji koniecznych przy podejmowaniu decyzji o zakupie domu lub mieszkania. Znajomość energochłonności budynku pozwala oszacować jakie będą średnie koszty ogrzewania. Czasami warto zapłacić trochę więcej, ale znacznie mniej płacić podczas eksploatacji za ogrzewanie. Koszt eksploatacji budynku stanowią aż 84% z tego aż 75% to koszty ogrzewania i produkcji cieplej wody. Dla przypomnienia koszt wybudowania stanowią tylko około 11% a koszty rozbiórki 0,5% kosztów "życia" budynku. Koszty remontów w okresie 50-ci letnim stanowią około 4,5% kosztów "życia" budynku. Dlatego właśnie konieczna jest certyfikacja energetyczna i etykietowanie energetyczne budynków i projektów.


2. Jak będzie działać system oceny energetycznej?
     Dyrektywa ustala że w chwili budowy, sprzedaży lub wynajmu właścicielowi, nabywcy lub najemcy powinno być przedstawione świadectwo energetyczne budynku ( zwane niekiedy paszportem, certyfikatem, atestem lub etykietą energetyczną). Właściciel budynku przeznaczonego do sprzedaży powinien zlecić opracowanie i wydanie takiego świadectwa upoważnionemu specjaliście.
Zgodnie z wymaganiami Dyrektywy świadectwo będzie zawierać :
• Charakterystykę energetyczną budynku , a więc dane dotyczące zapotrzebowania energii na cele ogrzewania i wentylacji, zaopatrzenia w ciepłą wodę , klimatyzacji oraz oświetlenia.
• Określenie klasy jakości energetycznej budynku w przyjętej skali,
• Wskazania dotyczące możliwości wprowadzenia usprawnień, które mogłyby podnieść klasę jakości budynku.


3. Korzyści
     Świadectwo stanowi zabezpieczenie przed ewentualnymi nieujawnionymi wadami kupowanego czy wynajmowanego budynku. Przewiduje się , że w warunkach działającego systemu ocen energetycznych - potencjalny nabywca budynku wraz z ofertą cenową może przeanalizować świadectwo energetyczne, na podstawie którego może poznać jakość techniczną budynku i koszty zużycia energii na jego użytkowanie. Tak np. może być oferowany budynek o niskiej cenie sprzedaży, ale o miernej klasie energetycznej, czyli o wysokich kosztach eksploatacji, oraz budynek o wyższej cenie sprzedaży , ale o klasie energetycznej charakteryzującej wysoką jakość czyli o niskich kosztach eksploatacji. Nabywca ma pełny obraz jakości tych budynków i nie czekają go tu nieprzewidziane trudności i koszty, które mogłyby wystąpić, gdyby nie dysponował danymi zawartymi w świadectwie.
Może podjąć racjonalna decyzję o wyborze kupowanego budynku, biorąc pod uwagę czy dla niego ważniejsza jest kwota do zapłacenia w chwili nabycia domu czy też poziom przewidywanych wieloletnich wydatków eksploatacyjnych.
Dla sprzedającego – świadectwo wykazujące dobrą klasę energetyczną budynku , stanowi dobrą podstawę do sprzedaży po wysokiej cenie.
Podobnie pełna znajomość cech energetycznych budynku jest korzystna dla obu stron w przypadku umowy najmu lokali.Login:
Hasło:
[przypomnienie]

INFOLINIA: 12 294-27-75

Wszelkie Prawa Zastrzeżone ® Liczba odwiedzin: 98237